Nota prawna

NOTA PRAWNA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną oraz z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.sturomedica.com. („Strona”). Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją Noty Prawnej i Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z tej witryny.

Strona jest własnością firmy Sturomedica D. Radzikowska Sp.k. („Sturomedica”) z siedzibą w Nadarzynie i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego. Mogą Państwo pobrać treść Strony tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych, przy czym modyfikowanie oraz powielanie tej treści jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne znaki zastrzeżenia prawa własności muszą pozostać nienaruszone, a Sturomedica wskazany jako źródło pobranej treści. Poza wyjątkami przewidzianymi prawem treść Strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sturomedica.

Sturomedica dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności. Sturomedica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy straty powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje (medyczne lub inne) dostępne poprzez Stronę.

Informacje zamieszczone na tej witrynie nie są jednoznaczne z poradą medyczną. Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają jedynie charakter ilustracyjny i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia, jakie leki/wyroby medyczne powinniście państwo bądź jakakolwiek inna osoba przyjmować/stosować.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia problemu zdrowotnego, należy zawsze skonsultować się z licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia.

Wszelkie wiadomości kierowane do Sturomedica za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób będą traktowane jako poufne oraz wykorzystywane tylko przez Sturomedica lub inne podmioty związane z Sturomedica odpowiednią umową. Nadawca wiadomości przesłanej na adres niniejszej Strony lub skierowanej w inny sposób do Sturomedica ponosi odpowiedzialność za treść oraz informacje w niej zawarte, w tym za ich prawdziwość i dokładność.

Sturomedica zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści niniejszej Noty Prawnej w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny oraz bez zawiadamiania innych osób o tym fakcie.