Przygotowanie i pielęgnacja skóry

Najczęstsze obawy nowooperowanych pacjentów dotyczą ryzyka powikłań skórnych. Należy zatem zadbać o edukację w zakresie pielęgnacji skóry wokół stomii oraz o możliwym sprzęcie do jej prawidłowego zaopatrzenia, co pozwoli na przeciwdziałanie możliwym podrażnieniom. Powyższa wiedza jest niezbędna dla komfortu i bezpieczeństwa każdego pacjenta.

Przygotowanie i pielęgnacja skóry wokół stomii:

  1. Zmierz średnicę i kształt stomii wykorzystując do tego miarkę załączoną do każdego opakowania worków stomijnych Cortmed International.
  2. Po odrysowaniu wielkości i kształtu stomii, wytnij nożyczkami w przylepcu lub płytce odpowiedni otwór. Kształt i rozmiar otworu powinien zostać dokładnie dopasowany do Twojej stomii.
  3. W przypadku zabrudzenia skóry pozostałościami rozpuszczonego przylepca, treścią jelitową lub moczem, przeczyść skórę wokół stomii. Do tego celu najlepiej nadawać będzie się ciepła woda z szarym mydłem. Pamiętaj, aby do oczyszczenia skóry nie używać drażniących substancji takich jak, np. spirytus, benzyna lub eter (środki te niszczą naturalne środowisko skóry, mogąc spowodować jej podrażnienie lub odparzenie).
  4. Dokładnie osusz skórę wokół stomii – obecność wilgoci na skórze znacząco wpływa na pogorszenie przyczepności worków i płytek stomijnych. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności aby nie urazić stomii ręcznikiem, paznokciem lub innym ostrym przedmiotem podczas wycierania.
  5. Przed przyklejeniem sprzętu stomijnego polecamy użycie płynu ochronnego w formie wygodnych w użyciu aplikatorów piankowych Cortmed Aurega Skin Barrier Foam Applicator. Płyn ochronny zwiększa właściwości przyczepne przylepca oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia odparzeń w przypadku kontaktu treści jelitowej lub moczu ze skórą w trakcie noszenia worka.