Sprzęt stomijny

Zasady zaopatrzenie w sprzęt stomijny w Polsce

Produkty do zaopatrzenia stomii są refundowane w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach miesięcznych limitów kwotowych określonych przez Ministra Zdrowia.

Lekarze poniższych specjalizacji są uprawnieni do wypisywania zleceń:

 • do kolostomii (limit 300 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog,
 • do ileostomii (limit 400 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog,
 • do urostomii (limit 480 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog, urolog.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 6 miesięcy.

Jak otrzymać sprzęt stomijny w ramach pełnej refundacji z Narodowego Fundusza Zdrowia?

1. Otrzymanie zlecenia na sprzęt stomijny – „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy.

Na zleceniu lekarz wpisuje odpowiedni KOD ZAOPATRZENIA w zależności od rodzaju posiadanej stomii:

 • Kolostomia – P.099.K
 • Ileostomia – P.099.I
 • Urostomia – P.099.U

Jeżeli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wyłonienia stomii), zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne otrzymasz przy wypisie ze szpitala. Po kolejne zlecenie udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog lub urolog. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

UWAGA – ZMIANY PRAWNE (ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZLECENIA)

Od 1 kwietnia 2020 r. uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych NFZ już na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną. Innymi słowy, lekarz wystawiając zlecenie na sprzęt nefrostomijny sam dokona jego potwierdzenia w sposób elektroniczny łącząc się ze specjalną usługą NFZ. Oznacza to, że zlecenie będzie nadawać się do realizacji od razu po jego wystawieniu i przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie informatycznym NFZ – bez konieczności jego ręcznego potwierdzenia i wizyty w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

 1. Odbiór sprzętu do zaopatrzenia stomii

Po odbiorze zlecenia lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do punktu zaopatrzenia posiadającego umowę na wydawanie sprzętu stomijnego w ramach refundacji NFZ.

Sprzęt stomijny możesz odebrać osobiście lub za pośrednictwem wybranej osoby:

 • w Salonie Medyczno-Rehabilitacyjnym przy ul. Dzikiej 15 w Warszawie                                               od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00                                                                                      /fax +22 468 13 94, tel. kom. 536 420 800;
 • w innym sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym) zajmującym się sprzedażą sprzętu stomijnego, który posiada podpisaną umowę refundacyjną z NFZ.
 • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do zaopatrzenia stomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy wysłać prawidłowo wypełnione „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” listem poleconym na adres:

Sklep medyczny ABC Medica,

ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa,

dołączając na osobnej kartce następujące informacje:

 • rodzaj i nazwę sprzętu medycznego, jaki chcesz otrzymać (oraz jeśli znasz – numery katalogowe produktów),
 • obok nazwy produktu – liczbę sztuk jaką chcesz otrzymać (w ramach przysługującego limitu),
 • swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to znacznie dostarczenie przesyłki),
 • inny adres dostawy, jeżeli różni się od adresu podanego na zleceniu lekarskim.

Produkty dostarczymy na Twój adres BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ, a w przesyłce odeślemy dokument „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” z adnotacją o zrealizowanym zaopatrzeniu.

Przed realizacją Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy sprawdzić prawidłowość jego danych:

 • Czy został wygenerowany kod kreskowy wraz z numerem ewidencyjnym w prawym górnym rogu Zlecenia,
 • Czy na drugiej stronie znajduje się pieczątka lekarza wystawiającego Zlecenie oraz jego podpis,
 • Czy został wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia,
 • Czy w polu „liczba sztuk” została wpisana prawidłowa liczba sztuk (tj. 90 na miesiąc lub w przypadku pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND lub 47DN – odpowiednio większa ilość)

Stan prawny: kwiecień 2020