Sprzęt urologiczny

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach miesięcznych limitów kwotowych określonych przez Ministra Zdrowia.

Pacjent w celu uzyskania pełnego zaopatrzenia do nefrostomii potrzebuje dwóch oddzielnych zleceń na wyroby medyczne:

 1. Zlecenia na worki do zbiórki moczu (kod refundacji: Y.04.01)
 2. Zlecenia na akcesoria mocujące (kod refundacji: Y.05.01)

Dla pacjentów z nefrostomią limit zaopatrzenia na worki do zbiórki na 1 miesiąc wynosi:

 • 78,00 zł (6,50 zł/szt. do 12 szt./miesiąc) w przypadku pacjentów używających worki do zbiórki moczu z odpływem (worki do zbiórki moczu na nogę, worki do dobowej zbiórki moczu)
 • 192,00 zł (16,00 zł/szt. do 12 szt./miesiąc) w przypadku pacjentów używających jednoczęściowych worków urostomijnych (worek urostomijny jednoczęściowy z zaworem spustowym przezroczysty i beżowy – z okienkiem)            

Dla pacjentów nieposiadających nefrostomii, którzy korzystają z worków do zbiórki moczu np. w związku z cewnikowaniem lub nadpęcherzowym odprowadzaniem moczu, limit zaopatrzenia na worki do zbiórki moczu na 1-mc wynosi:

 • 78 zł (6,50 zł/szt. do 12 szt./miesiąc)

Na zleceniu na wyroby medyczne lekarz powinien wybrać KOD ZAOPATRZENIA: Y.04.01 – worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 szt. na 1 m-c

Dla pacjentów z nefrostomią oraz korzystających z worków do zbiórki moczu np. w związku z cewnikowaniem, limit zaopatrzenia na akcesoria mocujące na 1 miesiąc wynosi:

 • 25,00 zł za 1 komplet pasków mocujących Larena (2 szt.) lub 1 szt. paska mocująco-ochronnego Larena FixPocket do worków do zbiórki moczu

Pacjent może zrealizować zlecenie na akcesoria mocujące worki do zbiórki moczu 1 raz na 6 miesięcy.

Na zleceniu na wyroby medyczne lekarz powinien wybrać KOD ZAOPATRZENIA: Y.05.01 – Komplet pasków mocujących do worków do zbiórki moczu (2 szt.) albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka

KROK 1.
OTRZYMANIE „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzyma od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy.

Jeśli zlecenia otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenia otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Po kolejne zlecenie udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarze. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z NFZ.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ubezpieczony otrzyma od lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może wystawić uprawniona do tego osoba:

 • Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych (lekarz POZ, lekarz rodzinny)
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia może być wystawiona przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medyczne

REALIZACJA ZLECENIA Z ELEKTRONICZNYM POTWIERDZENIEM

Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych są obligatoryjnie weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem usług informatycznych NFZ już na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną. Innymi słowy, lekarz wystawiając zlecenie na worki do moczu i zlecenie na akcesoria mocujące, sam dokona ich potwierdzenia w sposób elektroniczny łącząc się ze specjalną usługą NFZ. Oznacza to, że zlecenia będą nadawać się do realizacji od razu po ich wystawieniu i przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie informatycznym NFZ – bez konieczności ich ręcznego potwierdzenia i wizyty w Oddziale NFZ.

W przypadku odręcznie wypisanego zlecenia (wystawionego poza systemem eZWM) na obowiązującym wzorze zlecenia, pacjent musi potwierdzić zlecenie na worki do moczu i zlecenie na akcesoria mocujące w dowolnej placówce NFZ osobiście lub przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia.

Podobnego potwierdzenia wymaga:

 • Zlecenie wystawione przez placówkę medyczną poza systemem eZWM i na zleceniu nie ma unikalnego numeru identyfikacyjnego ani kodu kreskowego
 • Zlecenie wystawione w systemie eZWM, które ma wynik weryfikacji negatywny, a lekarz nie zna powodu negatywnej weryfikacji.

KROK 2.
REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW LARENAⓇ DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII

Po odbiorze zleceń lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do sklepu medycznego posiadającego umowę refundacyjną z NFZ na wydawanie worków do zbiórki moczu i akcesoriów mocujących.

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

 • Sklepie medycznym przy ul. Dzikiej 15, 00-172 Warszawa – sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 530-612-783 lub 22 468-13-94;
 • sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj
 • korzystając z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do zaopatrzenia stomii możesz otrzymać bezpośrednio do domu pocztą kurierską bez żadnych kosztów przesyłki.
W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy skontaktować się telefonicznie ze Sklepem Medycznym Sturomedica pod nr tel. 530 612 783 lub pod adresem email: zamowienia@sturomedica.pl – do wysyłki sprzętu wystarczy tylko podanie numeru PESEL pacjenta i numeru identyfikacyjnego zlecenia!
Możesz także wysłać prawidłowo wystawione zlecenia na sprzęt stomijny listem poleconym na adres:
Sklep Medyczny Sturomedica
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa
dołączając następujące informacje:
• nazwę, numery katalogowe i ilość sprzętu medycznego, jaki chcesz otrzymać
• adres dostawy i numer telefonu dla kurieraProdukty do zaopatrzenia nefrostomii dostarczymy na Twój adres BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ!

Przed realizacją Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy sprawdzić jego prawidłowość:

 • Czy został wygenerowany kod kreskowy wraz z numerem ewidencyjnym w prawym górnym rogu zlecenia,
 • Czy w przypadku pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi został wpisany kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47ZND, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie (nazwa, data wystawienia, data ważności),
 • Czy został wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia i liczba przetok,
 • Czy w polu „liczba sztuk” została wpisana prawidłowa liczba sztuk (tj. 12 szt. na 1 miesiąc) lub w przypadku pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND lub 47DN – odpowiednio większa ilość),
 • Czy jest wskazany pierwszy miesiąc zaopatrzenia oraz podana liczba miesięcy, na które wystawiane jest zlecenie (max. 12 m-cy).

ZALECAMY UZYSKANIE ZLECEŃ I ICH REALIZACJĘ NA POCZĄTKU MIESIĄCA.

Stan prawny: styczeń 2024 r.