Sprzęt urologiczny

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach miesięcznych limitów kwotowych określonych przez Ministra Zdrowia.

 • Dla pacjentów z nefrostomią limit na 1-mc zaopatrzenia wynosi 120 zł (10 zł/szt. do 12 szt./miesiąc),
 • W limicie refundowane są wyroby medyczne: worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk lub inny sprzęt urologiczny (np. paski mocujące),
 • Na zleceniu lekarz powinien wpisać KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii.
 • Dla pacjentów nieposiadających nefrostomii, ale korzystających z worków do zbiórki moczu, np. w związku z cewnikowaniem lub posiadaniem urostomii – limit na 1-mc zaopatrzenia wynosi 78 zł (6,50 zł/szt. do 12 szt./miesiąc),
 • W limicie refundowane są wyroby medyczne: worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk,
 • Na zleceniu lekarz powinien wpisać KOD ZAOPATRZENIA: P.097 – worki do zbiórki moczu.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 6 miesięcy.

KROK 1.
OTRZYMANIE „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzyma od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy.

Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomi) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,

Po kolejne zlecenie udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarz POZ, chirurg, onkolog lub urolog. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ZMIANY PRAWNE – REALIZACJA ZLECENIA Z ELEKTRONICZNYM POTWIERDZENIEM

Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych NFZ już na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną. Innymi słowy, lekarz wystawiając zlecenie na sprzęt nefrostomijny sam dokona jego potwierdzenia w sposób elektroniczny łącząc się ze specjalną usługą NFZ. Oznacza to, że zlecenie będzie nadawać się do realizacji od razu po jego wystawieniu i przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie informatycznym NFZ – bez konieczności jego ręcznego potwierdzenia i wizyty w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

KROK 2.
REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW LARENAⓇ DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII

Po odbiorze zlecenia lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do punktu zaopatrzenia posiadającego umowę na wydawanie sprzętu stomijnego w ramach refundacji NFZ.

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy wysłać prawidłowo wypełnione
„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” – listem poleconym na adres:
Sklep Medyczny Sturomedica
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa
dołączając na osobnej kartce następujące informacje: rodzaj, nazwę sprzętu medycznego jaki chcesz otrzymać (numery katalogowe – jeśli je znasz), ilości – w ramach przysługującego limitu, swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to kontakt z Tobą) i ewentualnie inny adres dostawy, jeśli nie jest identyczny z adresem podanym na Zleceniu.
 • Sklepie medycznym Sturomedica przy ul. Dzikiej 15, 00-172 Warszawa. Sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 530-612-783 lub 22 468-13-94;
 • sklepie medycznym (punkcie zaopatrzenia), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj
 • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do nefrostomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii dostarczymy na Twój adres BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ!

ZALECAMY UZYSKANIE ZLECEŃ I ICH REALIZACJĘ NA POCZĄTKU MIESIĄCA.

Przed realizacją Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy sprawdzić jego prawidłowość:

 • Czy został wygenerowany kod kreskowy wraz z numerem ewidencyjnym w górnym prawym rogu Zlecenia,
 • Czy na drugiej stronie znajduje się pieczątka lekarza wystawiającego Zlecenie oraz jego podpis,
 • Czy został wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia,
 • Czy w polu „liczba sztuk” została wpisana prawidłowa liczba sztuk (tj. 12 na miesiąc lub w przypadku pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND lub 47DN – odpowiednio większa ilość).

Stan prawny: styczeń 2021 r.