Stomia jelitowa

Rodzaje stomii

Czym jest stomia?

Słowo „stomia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „otwór”. Stomia to połączenie ujścia jelita lub dróg moczowych z powierzchnią ciała, celowo wykonane w czasie operacji chirurgicznej.

Stomia jelitowa, zwana również przetoką lub odbytem brzusznym, wykonywana jest najczęściej w przypadku nowotworów jelita, chorób zapalnych przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba uchyłkowa jelita).

Nowe, wytworzone ujście dla treści jelitowej nazywane stomią, wymaga specjalnego zaopatrzenia w worki stomijne – w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym. Zmiana naturalnych struktur upośledza zdolność organizmu do magazynowania treści jelitowej oraz brak kontroli nad ich wydalaniem.

Rodzaje stomii jelitowych:

Kolostomia – wyłaniana na powłoce brzusznej w związku z usunięciem odbytnicy lub części jelita grubego. Pozostałą część jelita łączy się z przednią ścianą jamy brzusznej i wyłania się stomię, zwaną również odbytem brzusznym (przetoką). Stomia może być wykonana w obrębie okrężnicy zstępującej lub esicy (umiejscowienie po prawej stronie ciała pacjenta), w obrębie okrężnicy poprzecznej (umiejscowienie w pobliżu linii pośrodkowej ciała pacjenta) lub okrężnicy wstępującej (umiejscowienie po lewej stronie ciała pacjenta). Konsystencja wypróżnień jest uzależniona od miejsca wytworzenia stomii – im większa odległość od naturalnego odbytu, tym konsystencja wydalanej treści jest bardziej płynna.

Ileostomia – wykonywana na poziomie końcowego odcinka jelita cienkiego przez wyłonienie odcinka jelita na powierzchnię ściany brzucha. Umiejscowiona najczęściej po prawej stronie ciała pacjenta. Treść jelitowa ma bardziej płynną konsystencję i działa drażniąco na skórę

Urostomia – Tematyką tej przetoki zajmuje się osobna i dedykowana sekcja strony poświęcona urostomii.