Urostomia

Wyłonienie urostomii

Przed operacją

Zespół medyczny przygotuje Cię do operacji i udzieli niezbędnych informacji. Pielęgniarki opiekujące się Tobą po operacji dołożą starań, abyś wiedział jak postępować z wyłonioną urostomią po powrocie do domu. Prawdopodobnie przed wyjściem ze szpitala otrzymasz zestaw zawierający między innymi próbkę sprzętu urostomijnego, czyli próbkę demonstracyjną wyrobu medycznego do celów edukacyjnych. Pamiętaj, że właściwy dobór sprzętu do zaopatrzenia urostomii jest bardzo ważny. Masz prawo do swobodnej decyzji jakiego sprzętu urostomijnego będziesz używać.

W jakim miejscu na ciele wyłania się urostomię?

Urostomia chirurgiczna zwykle wyłaniana jest po prawej stronie brzucha pacjenta. Przed operacją personel medyczny postara się w porozumieniu z Tobą dobrać właściwe medycznie i najwygodniejsze dla Ciebie miejsce na wyłonienie urostomii. W procesie planowania będą brane pod uwagę różne czynniki, Twój styl życia, indywidualne preferencje, a nawet ulubiony styl ubierania. W miejscu wyłonionej urostomii będzie na stałe noszony specjalny woreczek – sprzęt urostomijny.

W jaki sposób wytwarza się urostomię?

Urostomia jest ogólną nazwą połączeń wytworzonych między drogami moczowymi, tj. miedniczką nerkową, moczowodami lub pęcherzem moczowym, a skórą – w celu zapewnienia swobodnego odpływu moczu z dróg moczowych na zewnątrz. W języku polskim nie ma odrębnych określeń dla przetok wytworzonych chirurgicznie (stomia) i przetok powstałych samoistnie (fistula). Rozdział ten dotyczy tych pierwszych, a określenia: przetoka moczowa – stomia – urostomia mają tutaj jednakowe znaczenie.

Urostomia może zostać wytworzona czasowo, gdy istnieje możliwość przywrócenia fizjologicznej drogi oddawania moczu, lub definitywnie – wyłoniona na stałe, gdy nie ma możliwości przywrócenia drogi fizjologicznej.

Odprowadzenie moczu z dróg moczowych można także uzyskać poprzez wprowadzenie do nich cewnika – przez powłoki brzuszne, po nakłuciu przezskórnym poszerzonej miedniczki nerkowej lub pęcherza moczowego. Przetoki tego rodzaju wytwarza się na ogół na pewien czas, jednak u niektórych pacjentów muszą one pełnić rolę przetok definitywnych. Do wytworzenia czasowej przetoki moczowej metodą nakłucia przezskórnego, wykorzystuje się przeznaczone do tego celu zestawy sprzętu medycznego. Przetoki defnitywne konstruuje się zwykle z użyciem izolowanej pętli jelitowej, stanowiącej przewodnik (conduit), którego jeden, dalszy koniec jest zespolony z otworem skórnym przetoki, a do drugiego końca wszczepione są moczowody. Wskazaniami do wykonania przetok czasowych, wykonywanych najczęściej metodą nakłucia, są stany doprowadzające do powstania zastoju moczu w drogach moczowych, wymagające natychmiastowego odblokowania układu moczowego. Urostomię o charakterze definitywnym wykonuje się najczęściej w związku z koniecznością usunięcia pęcherza moczowego (cystectomia), z powodu naciekającego raka pęcherza. Rodzaj odprowadzenia moczu jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta i jest uzależniony od konkretnych uwarunkowań, takich jak: rodzaj jednostki chorobowej, zaawansowanie ewentualnego nowotworu, ocena wydzielania moczu z nerek, stopień uszkodzenia górnych dróg moczowych. Najczęstszym wskazaniem do wytworzenia przetoki są choroby nowotworowe – pęcherza moczowego, gruczołu krokowego lub dróg rodnych, oraz zmiany powstałe na skutek napromieniania, tj. popromienne przetoki pęcherzowo-pochwowe, zwężenia moczowodów czy popromienna marskość pęcherza moczowego. Rzadziej zdarzają się przetoki wykonywane z powodu dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego lub na drodze powikłań pooperacyjnych. Ciągły rozwój technik operacyjnych, poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie szczelności sprzętu do zaopatrzenia przetok, umożliwiają zmniejszenie częstości powikłań związanych z funkcjonowaniem urostomii. Samo wykonanie przetoki moczowo-skórnej nie stanowi o prawidłowym przebiegu rehabilitacji. Pacjent powinien zaakceptować nowy obraz własnego ciała, nauczyć się zasad pielęgnacji przetoki i sposobu jej zaopatrzenia. Czasem potrzebna jest współpraca z psychologiem lub wolontariuszem. Bardzo ważne jest wsparcie ze strony bliskich osób. Z urostomią da się, a nawet powinno się żyć normalnie!

Po operacji

Kiedy obudzisz się po operacji chirurgicznego wyłonienia stomii, najprawdopodobniej będziesz podłączony do aparatury medycznej monitorującej Twój stan. W kolejnych dniach aparatura będzie stopniowo odłączana. Wyłoniona urostomia zostanie pokryta przezroczystym woreczkiem. Urostomia może być początkowo opuchnięta, a w ciągu kilku tygodni po zabiegu częściowo się zmniejszy.

  • Mocz wypływający z urostomii bezpośrednio po zabiegu może być krwawy. W ciągu kolejnych 2-3 tygodni kolor moczu będzie stopniowo blednąć.
  • Fragment jelita wykorzystany do wytworzenia urostomii będzie nadal produkował śluz, tak, jak miało to miejsce, gdy jeszcze działał jako część jelita. Ilość wydalanego przez urostomię śluzu może być różna – początkowo będzie obfta, a w miarę upływu czasu zmniejszy się, ale nie zaniknie – jest to zjawisko normalne.
  • Wyłoniona urostomia będzie wilgotna, i zwykle będzie koloru jasno różowego, podobnego do wnętrza jamy ustnej. Urostomia zazwyczaj nie jest unerwiona, zatem nie będziesz odczuwał na niej bólu. Jest dobrze ukrwiona, więc może nieznacznie krwawić przy dotknięciu. Ponieważ jest wykonana z fragmentu jelita, może produkować śluz, który możesz zauważyć w moczu zebranym w woreczku urostomijnym – w postaci nitkowatej substancji.

Opuszczenie szpitala

Wyłonienie urostomii to poważna operacja. Prawdopodobnie po zabiegu pozostaniesz w szpitalu przez kilka dni. W tym czasie pielęgniarka opiekująca się Tobą pokaże Ci jak pielęgnować urostomię i w jaki sposób używać sprzętu urostomijnego. Po wyjściu ze szpitala sprzęt do zaopatrzenia urostomii ubezpieczony może otrzymywać bezpłatnie, do wysokości obowiązującego limitu.

NA ŚWIECE ŻYJĄ MILIONY OSÓB ZE STOMIĄ – PRZETOKĄ KAŁOWĄ LUB MOCZOWĄ. POSIADANIE STOMII NIE JEST PRZESZKODĄ W NORMALNYM ŻYCIU. NADAL MOŻLIWE JEST REALIZOWANIE PASJI, ŻYCIE PEŁNIĄ ŻYCIA, A WŁAŚCIWIE DOBRANY, WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRZĘT STOMIJNY, DO ZBIÓRKI MOCZU I UROLOGICZNY ORAZ TROSKLIWA OPIEKA I WSPARCIE WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU NA PEWNO TO UŁATWIĄ.