Obsługa sprzętu dwuczęściowego

Najczęstsze obawy nowooperowanych pacjentów dotyczą nieszczelności oraz trudności mogących wynikać z używania nowego sprzętu stomijnego. Należy zatem zadbać o edukację w zakresie prawidłowego doboru i właściwego używania zaopatrzenia stomijnego – pomoże to zapobiec ewentualnym nieszczelnościom, a w konsekwencji podrażnieniom skóry. Równie niezbędna dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta jest wiedza o prawidłowej pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii oraz o możliwym sprzęcie do jej zaopatrzenia – zapoznaj się ze wskazówkami dot. prawidłowego przygotowania i pielęgnacji skóry wokół stomii.

Założenie i zmiana płytki wraz z workiem w systemie dwuczęściowym:

  1. Przed przyklejeniem płytki do ciała warto ją delikatnie rozgrzać, np. trzymając ją między dłońmi. Hydrokoloidowy materiał, z którego wykonana jest płytka, pod wpływem ciepła stanie się bardziej elastyczny, a warstwa klejąca lepiej dopasuje się do skóry, co przełoży się na dłuższy czas jej utrzymania na ciele.
  2. Odklej folię zabezpieczającą część przylepną płytki i zacznij przyklejać jądo ciała. Pamiętaj, aby stomia znalazła się w centralnie wyciętym otworze płytki. Przyklejaj część przylepną płytki zaczynając od dołu i dociskaj ją ku górze. Po przyklejeniu płytki, ponownie dociśnij palcami jej całą powierzchnię przylepną i upewnij się, że przylega ona szczelnie do skóry.
  3. Po założeniu płytki do ciała, pora na podłączenie do niej worka. Dopięcie worka odbywa się poprzez delikatne dociśnięcie plastikowego pierścienia work ado pierścienia płytki stomijnej. Płytki stomijne Cortmed Aurega 2 Baseplate wyposażone są w specjalny kołnierz umożliwiający bezuciskowe podłączenie worka dwuczęściowego do płytki stomijnej. Plastikowy pierścień znajduje się na końcu specjalnego kołnierza, który po odciągnięciu tworzy wolną przestrzeń pomiędzy pierścieniem, a przylepcem płytki. Tak powstała przestrzeń pozwala na włożenie w nią palców obu dłoni i zamortyzowanie w pełni wywieranego przez pierścień worka nacisku na płytkę stomijną i znajdujące się pod nią ciało.
  4. Płytka powinna utrzymywać się na ciele przez kilka dni. Worki dwuczęściowe powinny być zmieniane w zależności od indywidualnych potrzeb bez konieczności odklejania płytki od ciała. Worki zamknięte należy zmienić w przypadku napełnienia treścią jelitową, natomiast worki otwarte (odpuszczalne) lub urostomijne (z silikonowym kranikiem) mogą być opróżniane bez konieczności ich odpinania.
  5. Aby zdjąć worek dwuczęściowy, należy delikatnie pociągnąć za specjalną zakładkę znajdująca się przy plastikowym pierścieniu aż do czasu odczepienia worka od plastikowego pierścienia płytki stomijnej.