Obsługa sprzętu jednoczęściowego

Najczęstsze obawy nowooperowanych pacjentów dotyczą nieszczelności oraz trudności mogących wynikać z używania nowego sprzętu stomijnego. Należy zatem zadbać o edukację w zakresie prawidłowego doboru i właściwego używania zaopatrzenia stomijnego – pomoże to zapobiec ewentualnym nieszczelnościom, a w konsekwencji podrażnieniom skóry. Równie niezbędna dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta jest wiedza o prawidłowej pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii oraz o możliwym sprzęcie do jej zaopatrzenia – zapoznaj się ze wskazówkami dot. prawidłowego przygotowania i pielęgnacji skóry wokół stomii.

Założenie i zmiana worka jednoczęściowego:

  1. Zdejmij plastikowy dystanser znajdujący się pod przylepcem, który oddziela warstwę przylepną od materiału tkaninowego na czas przechowywania worka w opakowaniu.
  2. Przed założeniem worka, warto delikatnie rozgrzać jego przylepiec np. poprzez potrzymanie go pomiędzy dłońmi. Hydrokoloidowy materiał, z którego wykonany jest przylepiec, pod wpływem ciepła stanie się bardziej elastyczny, a warstwa klejąca przylepca lepiej dopasuje się do skóry, co w konsekwencji przełoży się na dłuższy czas utrzymania worka na ciele.
  3. Odklej folię zabezpieczającą przylepiec i zacznij przyklejać go do ciała, umieszczając otwór przylepca wokół stomii. Przyklejaj część przylepną worka zaczynając od dołu i dociskaj ją ku górze. Po przyklejeniu całego przylepca, ponownie dociśnij palcami całą powierzchnię przylepca i upewnij się, że przylega on szczelnie do skóry.
  4. Worki jednoczęściowe powinny być zmieniane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Worki zamknięte należy zmienić w przypadku ich napełnienia treścią jelitową, natomiast worki otwarte (odpuszczalne) lub urostomijne (z silikonowym kranikiem) mogą być opróżnianie bez konieczności ich odklejania od skóry.
  5. Aby zdjąć worek jednoczęściowy, należy delikatnie odkleić jego przylepiec od skóry wokół stomii. Odklejanie zacznij od górnej części przylepca, a następnie przytrzymując skórę powyżej przylepca drugą ręką, kontynuuj aż do czasu całkowitego odklejenia warstwy przylepnej worka od ciała.
  6. Zużyty worek wyrzuć wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego – nie należy wyrzucać go do toalety.